DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH V PŘÍBOŘE

Historie DOM pod vedením Ivo Lacného

Koncerty a festivaly  DOM Příbor pro rok 2002.

 

23.března…………….Jarní koncert DOM Příbor, Katolický dům Příbor, začátek v 17oo hodin.

1.květen………………koncert v amfiteátru za Katolickým domem, začátek v 930 hodin.

1.květen………………koncert v amfiteátru Skalky v Novém Jičíně, začátek ve 14oo hodin.

8.června………………přehlídka amatérských hudebníků z Příbora, náměstí v Příboře.

22.června…………….oslavy 100.let Masarykova gymnázia, Příbor náměstí.

26.června až 2.července….festival v Holandském Purmerendu. 

6 a 7.července…….festival Jistebník 2002.

sta

česky deutsch english

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH PŘÍBOR

      jehož zřizovatelem je Základní umělecká škola v Příboře a Společnost přátel dechového orchestru mladých, byl založen ve školním roce 1973-1974. Zakladatelem a uměleckým vedoucím orchestru byl Ludvík Demel, tehdejší hudební redaktor Čs. rozhlasu v Ostravě a později učitel Základní umělecké školy v Příboře. Orchestr dosáhl velmi dobré interpretační úrovně a řadí se již několik let ke špičce mládežnických orchestrů v ČR. Ročně uskuteční okolo 35 vystoupení. Věk hráčů je od 10 do 25 let, průměr sedmnáct a půl roku. Natáčí v Českém rozhlase. Několikrát účinkoval v pořadech České televize a o zájezdu do Nizozemí byl natočen televizní film. Pravidelně se zúčastňuje přehlídek, festivalů a soutěží, kde získává velmi dobrá umístění. Byl účastníkem festivalů: FIJO Cheb, FEDO Štětí, Ostrava, Kmochův Kolín a Zlín. 20. listopadu 1993 oslavil „Slavnostním koncertem“ 20. Výročí svého založení a své 500. vystoupení uskutečnil 7. května 1995. Uznání získal na 4. mezinárodním festivalu mládežnických orchestrů v Kehlu v Německu v roce 1983 a na mládežnickém mezinárodním festivalu v Purmerendu v Nizozemí v roce 1986. Pěkného úspěchu dosáhl Dechový orchestr mladých na 5. mezinárodním festivalu mládežnických orchestrů v Karlsruhe v roce 1987, kde získal I. místo s vyznamenáním v silné konkurenci. Nezapomenutelným zážitkem zůstane koncert v Paříži pod Eiffelovou věží v roce 1987. V červnu 1991 se mladí příborští muzikanti zúčastnili mezinárodního festivalu ve Švédsku a v roce 1994 zájezdu v Maďarsku. Za své úspěchy byl Dechový orchestr mladých Příbor a jeho umělecký vedoucí Ludvík Demel několikrát odměněn. Z domácích úspěchů jmenujme alespoň 1. místo v ústředním kole soutěže mládežnických dechových orchestrů v Úpici v roce 1989 a dosud největší úspěch v ústředním kole stejné soutěže z roku 1995, kde orchestr nejen obhájil 1. místo ve své kategorii, ale byl vyhlášen absolutním vítězem a získal další dvě ceny – za nejlepší dirigentský výkon a nejlepší výkon sólisty.

    V roce 1996 se novým uměleckým vedoucím orchestru stal Ivo Lacný, ředitel Základní umělecké školy v Příboře. Pod jeho vedením se orchestr zúčastnil festivalů a soutěží v Německu (Bösel – 1997, Stadthagen – 2000), Holandsku (Emen – 1999), Polsku (Lubartow – 1998, Rybnik – 1999), Maďarsku (Székesféhervár – 1996, 2000) a vždy získal 1. místo či umístění ve zlatém pásmu.

    V květnu 1998 navíc zopakoval úspěch v soutěži mládežnických dechových orchestrů a opět obhájil 1. místo mezi českými orchestry.

Dirigent : 

IVO LACNÝ
ZUŠ Lidická 50
Příbor 742 58
Česká republika
tel./fax. : 0656/723555
e-mail: zus.pribor@nettle.cz
webové stránky : www.pribor.cz/kultura.html

JUGENDBLASORCHESTER PŘÍBOR

         Die Grundkunstschule und die Freundesgesellschaft des Jugendblasorchesters verwalten das Jugendblasorchester, das im Schuljahr 1973-74 in Příbor begründet wurde. Gründer und Künstlerleiter des Orchesters war Ludvík Demel, der ehemalige Musikredakteur des Tschechischen Rundfunks in Ostrava und später Lehrer an der Grundkunstschule in Příbor.

         Das Interpretationsniveau des Orchesters hält man für hoch und das Ensemble selbst zählt man zum Top der, in der Tschechischen Republik wirkenden Jugendorchester. Gegen 35 ist die Anzahl der jährlich ausgeführten Konzerte. Das Alter der Musikanten bewegt sich von 10 bis 25 Jahre. Das Jugendblasorchester wirkt sowohl auf dem Stadtgebiet als auch auberhalb der Stadt mit. Im Rundfunkstudio wird man Tonaufnahmen gemacht. Mehrmals hat das Fernsehen sein Programm vorgestellt. Sogar seine Tournee in den Niederlanden wurde verfilmt. Die Teilnahme an den verschiedensten Musikfestspielen und Musikwettbewerben hat regelmäbig ausgezeichnete Leistungen gebracht. Von den bedeutendsten Musikfestspielen seien hier nur folgende erwähnt: FIJO Cheb, FEDO Štětí, Ostrava, Kmochs Kolín und Zlín. Bei Gelegenheit des 20. Jahrestags am 20.11.1993 wurde in Příbor das Festkonzert veranstaltet. Den 7.5.1995 hat das Jugendblasorchester sein 500. Konzert gegeben.

         Nicht nur zu Hause, sondern auch hinter der Grenze war das Orchester erfolgreich. Im Jahre 1983 hat es an den internationalen Musikfestspielen im deutschen Kehl und 1986 im niederländischen Purmerend teilgenommen. Den 1. Platz haben die Příborer Musikanten gegen starke Konkurrenz auf auf dem 5. internationalen Jugendmusikfestival in Karlsruhe 1987 erobert. Das unvergebliche Erlebnis bleibe das Pariser Konzert unter dem Eiffelturm im Jahre 1987. Ebenfalls die Schweden /1991/ und Ungarn /1994/ konnten Spitzenleistungen des Orchesters bewundern. Für die zahlreichen Erfolge wurde Orchesterleiter mit seinem Orchester mehrmals beloht.

         Von den erflogreichsten Musikwettbewerben sei nur der 1. Platz in Úpice auf Gipfelveranstaltung der Jugendblasorchester in der Tschechischen Republik erwähnt. Der am 13.5.1995 zulezt erreichte Erfolg im gleichartigen Wettbewerb - der Titelverteidiger und der absolute Sieger - sind total konkurrenzlos. Mit den besten Noten wurden sowohl Dirigent als auch einer der Solisten bewertet.

               Im Jahre 1996 wurde Ivo Lacný, Direktor der Grundkunstschule in Příbor, zum neuen Künstlerleiter. Das Orchester hat unter seiner Leitung an Musikfestivals und Musikwettbewerben in Deutschland (Bösel – 1997, Stadthagen – 2000), in den Niederlanden (Emen – 1999), in Polen (Lubartow – 1998, Rybnik – 1999), in Ungarn (Székesféhervár – 1996, 2000) teilgenommen und hat immer den ersten Platz gewonnen oder hat andere große Ergebnisse erreicht.

              Im Mai 1998 hat das Orchester noch dazu den Erfolg im Musikwettbewerb der Jugendblasorchester wiederholt und hat wieder den ersten Platz unter tschechischen Orchestern verteidigt.

Dirigent : 

IVO LACNÝ
ZUŠ Lidická 50
Příbor 742 58
Tschechische republik
tel./fax. : 0656/723555
e-mail: zus.pribor@nettle.cz
webové stránky : www.pribor.cz/kultura.html

 

THE YOUTH BRASS ORCHESTRA FROM PŘÍBOR

         The Youth Brass Orchestra from Příbor was founded during the 1973/74. Its organizers are the Elementary Art School of Příbor and the Association of Friends of the Youth Brass Orchestra. Ludvík Demel was founder and conductor of the orchestra. At that time, he also worked as a musical editor at the Czechoslovak radio in Ostrava, later he worked as a teacher in the musical school in Příbor.

         The band has achieved a very high standard of interpretation and for the few years it has been ranking with the top of the youth bands in the Czech Republic. It performs about thirty-five concerts a year. The musicians are 10-25 years old and their average age is 17.

         The Orchestra participates in many cultural events, both in the town and in the surrounding area. not only does the band record for the Czech Radio, but it has also participated in several T.V. performances. There has even been a T.V. film made about the band´s tour to the Netherlands. The Orchestra often takes part in both national and international shows, as well as festivals and competitions where it has always been highly appereciated. It has taken part in competitions and festivals such as FIJO Cheb, FEDO Štìtí, Ostrava, the Kmoch´s Kolín, Zlín etc. On 20th November 1993 the „Gala concert“ was a celebration of the band´s foundation and on 7th May, 1995 the Orchestra did its 500th performance.

         The Orchestra received great acknowledgements at the 4th InternationalYouth Orchestra Competition in Purmerend, Holland in 1986. The band also had great success at the 5th International Youth Orhestra Competition in Karlsruhe, Germany in 1987. In a hard competition of seventy bands from various countries the Youth Brass Orchestra from Příbor was awarded the first prize with distinction. The musicians will always remember their splendid concert under the Eiffel Tower in 1987. In June 1991, the orchestra took part in an international festival in Sweden and in 1994 it paricipated in a festival in Hungary. The Youth Brass Orchestra from Příbor and its art director Ludvík Demel were awarded for their successes several times. For example, they received the first prize in the National Youth Brass Orchestra Competition in Úpice in 1989. The band archived its greatest success in the National Youth Brass Orchestra Competition on 13th May, 1995. It was awarded the first prize in its category and was proclaimed the absolute winner of the competition. The band also gained two arwards - for the best conductor and the best soloist.

In 1996, Ivo Lacný, the headmaster of the musical school in Příbor, became the new conductor of the Orchestra. Under his leading, the Orchestra entered many competitions and festivals in Germany (Bösel-1997, Stadthagen-2000), Holand (Emen-1999), Poland (Lubartow-1998, Rybnik-1999) and Hungary (Szekesféhervár-1996, 2000) and it always gained the first position.

            On May 1998, the Orchestra repeated its succes in the competition of the Czech youth brass Orchestras and defended the first position again.

Conductor : 

IVO LACNÝ
ZUŠ Lidická 50
Příbor 742 58
Czech republic
tel./fax. : 0656/723555
e-mail: zus.pribor@nettle.cz
webové stránky : www.pribor.cz/kultura.html

Dom Příbor 2002